Ellära 1

Ellära 1 går igenom grundläggande kunskaper i ellära och storheter, enheter och beteckningar samt beräkningar av dessa. Vi tittar också på lik- och växelström, trefasnätets uppbyggnad och mätinstrument med mera

Kursinnehåll

  • Ledare, halvledare och isolatorer
  • Elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar
  • Grundläggande principer för motorer, generatorer och transformatorer samt för överföring av elenergi
  • Elektrisk serie och parallell koppling
  • Lik- och enfasväxelström
  • Elektriska och magnetiska fält
  • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC), övertoner och faskompensering
  • Resistiva, induktiva och kapacitiva kretsar
  • Olika mättekniker samt metoder för att analysera mätvärden och utföra felsökning och felavhjälpning

Förkunskaper & Utbildningstid

Det finns inga krav på förkunskaper men det kan vara bra att antingen ha praktisk erfarenhet inom branschen eller att man tidigare läst grundläggande kurser inom ellära

Utbildningen tar i snitt ca 3 månader för våra elever som samtidigt jobbar heltid med annat. Vi brukar säga att om man lägger ner 8h per vecka så tar det 3 månader. Allt är självklart också beroende på förkunskaper och engagemang.

Intyg & Standard

Vid godkänt resultat utfärdar vi ett intyg på att eleven har klarat kursen enligt kursplanens alla mål.

Kursen följer skolverkets kursplaner och kunskapskrav.

Pris & Betalningsalternativ

Kurspriset är 5.900kr exklusive moms.

Kurs anmälan

För-Efternamn
Personnummer
Email
Telefon
Adress
Postnummer & Ort
------------------------------
Faktura adress om annan än ovan:
Namn/Företag
Organisationsnummer
Email
Telefon
Adress
Postnummer & Ort
Meddelande

Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy