Skötsel av Elanläggningar

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Genom en helt webbaserad kurs får du kunskaper i föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar

Kursinnehåll

 • Elfaran
 • Olycksfall
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
 • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2008:3
 • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
 • Ritning och schemaläsning inom området
 • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
 • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
 • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Förkunskaper & Utbildningstid

Det finns inga krav på förkunskaper men det kan vara bra att antingen ha praktisk erfarenhet inom branschen eller att man tidigare läst grundläggande kurser inom ellära

Utbildningen tar i snitt ca 5 dagar för våra elever som samtidigt jobbar heltid med annat. Vi brukar säga att om man lägger ner 2h per dag så tar det 5 dagar. Allt är självklart också beroende på förkunskaper och engagemang..

Intyg & Standard

Vid godkänt resultat utfärdar vi ett intyg på att eleven har klarat kursen enligt kursplanens alla mål.

Kursen följer föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3.

Pris & Betalningsalternativ

Kurspriset är 4.500kr exklusive moms.

För fristående kurser erbjuder vi inte avbetalning.

Kurs anmälan

  För-Efternamn
  Personnummer
  Email
  Telefon
  Adress
  Postnummer & Ort
  ------------------------------
  Faktura adress om annan än ovan:
  Namn/Företag
  Organisationsnummer
  Email
  Telefon
  Adress
  Postnummer & Ort
  Meddelande

  Härmed godkänner jag de allmänna villkoren samt vår integritetspolicy